HOME | ONLINE NINJUTSU DOJO | BOOKS & DENSHO | YOUTUBE | FACEBOOK | CONTACT

Budo Ryu Manriki Gusari-jutsu Home Study Program

manriki-program-1.jpg

Learn the Warrior Art of Chain Fighting!

 

With this Home Study Program it does not matter if you are a beginner in the martial arts or an advanced master practitioner of the arts, you can learn the ninja methods of chain fightingin this easy step by step program!

 

Level 1 - Kihon (基本 Basic Training) 

This level will cover all of the Kamae, Basic fundamentals of chain fighting, and the kihon jutsu kata!  Complete the Budo Ryu Level 1 Manriki Gusari Program and you will receive a License of completion stamped and sealed from the Hombu Dojo of the Budo Ryu!

      

 Level 2 -Senshi  (戦士Soldier Training)

This level will cover all of the Attacking and Receiving Kata, Defensive Tactics and Battlefield Combative Skills!  Complete the Budo Ryu Level 2 Manriki Gusari Program and you will receive a License of completion stamped and sealed from the Hombu Dojo of the Budo Ryu!

 

Level 3 - Bushi  (武士 Expert Warrior)
This level will teach Advanced Military Applications of the Weighted Chain as well as advanced combative Striking, Kyusho and much more! Complete the Budo Ryu Level 3 Manriki Gusari Program and you will receive a BLACKBELT in the Art of Budo Ryu Manriki Gusari-jutsu, License of completion as an expert; stamped and sealed from the Hombu Dojo of the Budo Ryu, and a Traditional Handwritten Japanese Menkyo!

BECOME A BLACKBELT IN THE BUDO RYU NINJUTSU DOJO METHODS OF MANRIKI GUSARI!

manriki-program-2.jpg

NEED AN AUTHENTIC HANDCRAFTED MANRIKI GUSARI?

BLACK DRAGON FORGE BY ADAM DAVIS!

OFFICIAL BLACKSMITH OF THE BUDO RYU NINJUTSU DOJO!

BUY AN AUTHENTIC MANRIKI GUSARI!  CLICK HERE!

http://www.wu-hai-lung.ws/Black%20Dragon%20Forge%206.htm

START TODAY!
 
       Each Instructional DVD demonstrates Combat Drills, Kata, Techniques, insights and instructions for passing the tested skills for the level of which you are training.  Learn these warrior tactics that made the ninja warriors of Japan Legends!  You must complete the training in order starting with level 1.  The price of each level includes the Instructional  DVDDownloadable Training Aids and ALL of your testing Fees!  All you have to do is learn the material, tape yourself doing all the required tested skills and send in your test to the Hombu Dojo of the Budo Ryu Ninjutsu Dojo for testing!

Level 1 Manriki Gusari Program
武道忍術道場万力鎖
Kihon - Basic Training
基本
$50 US DOLLARS
BUY NOW!

Level 2 Manriki Gusari Program
武道忍術道場万力鎖
Senshi - Soldier Training
戦士
$100 US DOLLARS
BUY NOW!

 Level 3 Manriki Gusari Program
武道忍術道場万力鎖
Bushi - Expert Warrior - Black Belt
武士
$150 US DOLLARS
BUY NOW!

Bujinkan, Genbukan, Jinenkan, Toshindo, Ryu, Soke, Hatsumi, Grandmaster, Kawakami, Yumio, Nawa, Okuse, Fujita Seiko, Anshu Christa Jacobson, Shoto Tanemura, Fumio Manaka, Samurai, Bujutsu, Hattori Hanzo, Ishikawa Goemon, Sandayu Momochi, Makimono, Sasuke Sarutobi, Togakure, Kumogakure, Gikan, Gyokushin, Wado, Nagato Fujibayashi, Fuma Kotaro, Bansenshukai, Shoninki, Ninpiden, Yoko Aruki, Stealth, Shadow, Warrior, Bushindo, Van Donk, Battojutsu, Kenjutsu, Kendo, Judo, Aikido, Kenpo, Kempo, Dakentaijutsu, Kosshijutsu, Koppojutsu, Taihenjutsu, Toshitsugu Takamatsu, Shotoku, Taiheiki, Sengoku, Shiga, Mei, Prefecture, Oniwaban, Daimyo, kuji, in, kiri, toh, weaponry, Mochizuki, Yagyu, Kusunoki, Yagyu Shinkage,  Hojo, Kaji, Heiho, Keiko, Ichizen, Zen, Zenjutsu, Mokuroku, Koyo, Kato, Izu, Yamaga, Asayama Ichiden, Yoshin, Kito, Kamizumi, Shindo Sekiguchi Muteki, Otsubo Hon, Isshin Ryu, Kuji Goshin Ho, Bugei Ryuha Daijiten, Shinden Fudo Ryu, Araki, Asayama Ichiden-ryu heiho, Daito-ryu aikijujutsu, Higo Ko-ryu Naginatajutsu, Hokushin Itto-ryu kenjutsu, Hontai Yoshin-ryu jujutsu, Hozoin-ryu Takada-ha sojutsu, Hyoho Niten Ichi-ryu kenjutsu, Isshin-ryu Kusarigamajutsu, Kage-ryu battojutsu, Kashima Shinden Jikishinkage-ryu kenjutsu, Kashima Shinryu kenjutsu, Kashima Shinto-ryu kenjutsu, Katayama Hoki-ryu iaijutsu, Kogen Itto-ryu kenjutsu, Kurama-ryu kenjutsu, Maniwa Nen-ryu kenjutsu, Mizoguchi-ha Itto-ryu kenjutsu, Mugai-ryu iaijutsu, Muso Jikiden Eishin-ryu iaijutsu, Muso Shinden-ryu iaijutsu, Ono-ha Itto-ryu kenjutsu, Owari Kan-ryu sojutsu, Sekiguchi Shinshin-ryu jujutsu, Shingyoto-ryu kenjutsu, Shinmuso Hayashizaki-ryu battojutsu, Shinto Muso-ryu jojutsu, Shojitsu Kenri Kataichi-ryu battojutsu, Sosuishitsu-ryu jujutsu, Suio-ryu kenjutsu, Takamura-ha Shindo Yoshin-ryu jujutsu, Takenouchi-ryu jujutsu, Tamiya-ryu iaijutsu, Tatsumi-ryu heiho, Tendo-ryu Naginatajutsu, Tenjin Shinyo-ryu jujutsu, Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu heiho, Toda-ha Buko-ryu Naginatajutsu, Toyama-ryu battojutsu, Uchida-ryu tanjojutsu, Yagyu Seigo-ryu battojutsu, Yagyu Shingan-ryu taijutsu, Yagyu Shinkage-ryu hyoho, Yoshin-ryu Naginatajutsu, Tenchu, Rikimaru, Ayame

 

Budo Ryu Ninjutsu Dojo - P.O. Box 457 Shawnee Mission, Ks 66201
Hombu Dojo; Kansas City, Ks 66106
Copyright 2004-2012  - Phone: 913.449.5367
paypal_logo.gif