brndbannerxxx4.jpg

HOME
HISTORY
SOKE ANSHU
GOHO-NO-KEIKO
NANA MUSHA DEN
SHINOBI HISTORY
BUDO RYU KUDEN
BUDO RYU VIDEOS
BUDO RYU PHOTOS
BUDO RYU STORE
ONLINE DOJO
BUDO RYU FORUM
NINJUTSU CAMPS
TRAINING INFO
CONTACT INFO

BUDO RYU NINJUTSU DOJO
AUTHENTIC NINJUTSU & BUJUTSU
武道忍術 - 忍術 - 武術

facebookxx1.jpg

youtube-icon-acj-002.jpg

instagram-icon-acj-001.jpg

twitterxxx1.jpg

googleplusxxx1.jpg

wordpress2.jpg

bloggerxxx1.jpg

shinobido-nnjatou4.jpg

SOKE ANSHU (宗家 暗主)

BIRTH OF THE BUDO RYU KAI


Soke Anshu Christa Jacobson; Headmistress of the Budo Ryu Ninjutsu Dojo, is one of the most sought after instructors in the traditional and eclectic martial traditions. She is a member of the World Martial Arts Hall of Fame and is said to be the only non-Japanese to receive a Menkyo Kaiden (The highest level license that exist in Japanese martial arts) and Sokeship (inheritor / grandmaster) of a koryu bujutsu / ninjutsu tradition.


In 2004 she wanted to bring back the tradition of Japanese Bujutsu, something that she felt has been lost in the modern world. To do this she established the Budo Ryu, meaning School of the Warrior Way.


The Budo Ryu Kai (Budo Ryu Ninjutsu) was developed by her personal research, training, experience, as well as the collection of seven Japanese warrior traditions (also called Nana Musha-den) and combining all of these facets into a way to fully develop one’s mind, body and spirit as one. 


Budo Ryu Ninjutsu is Soke Anshu Christa Jacobson's modern approach towards the study of ancient samurai & ninja warfare.  The seven warrior arts that are taught within the Budo Ryu Kai are:


Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)

Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)

Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)

Eishin-ryū Iaijutsu (英信流居合術)

Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)

Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)

Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)


Outside of the martial arts, Soke Anshu works in the adult entertainment industry as an escort / courtesan and erotic dancer.  She is an active pagan, who openly practices Wicca. She resides in Kansas City, Kansas where she owns and operates the Budo Ryu Kai, more commonly known as the Budo Ryu Ninjutsu Dojo.

   

Budo Ryu Kai - All Rights Reserved - Copyright 2004-2014
 
 
Bujinkan, Genbukan, Jinenkan, Toshindo, Ryu, Soke, Hatsumi, Grandmaster, Kawakami, Yumio, Nawa, Okuse, Fujita Seiko, Anshu Christa Jacobson, Shoto Tanemura, Fumio Manaka, Samurai, Bujutsu, Hattori Hanzo, Ishikawa Goemon, Sandayu Momochi, Makimono, Sasuke Sarutobi, Togakure, Kumogakure, Gikan, Gyokushin, Wado, Nagato Fujibayashi, Fuma Kotaro, Bansenshukai, Shoninki, Ninpiden, Yoko Aruki, Stealth, Shadow, Warrior, Bushindo, Van Donk, Battojutsu, Kenjutsu, Kendo, Judo, Aikido, Kenpo, Kempo, Dakentaijutsu, Kosshijutsu, Koppojutsu, Taihenjutsu, Toshitsugu Takamatsu, Shotoku, Taiheiki, Sengoku, Shiga, Mei, Prefecture, Oniwaban, Daimyo, kuji, in, kiri, toh, weaponry, Mochizuki, Yagyu, Kusunoki, Yagyu Shinkage,  Hojo, Kaji, Heiho, Keiko, Ichizen, Zen, Zenjutsu, Mokuroku, Koyo, Kato, Izu, Yamaga, Asayama Ichiden, Yoshin, Kito, Kamizumi, Shindo Sekiguchi Muteki, Otsubo Hon, Isshin Ryu, Kuji Goshin Ho, Bugei Ryuha Daijiten, Shinden Fudo Ryu, Araki, Asayama Ichiden-ryu heiho, Daito-ryu aikijujutsu, Higo Ko-ryu Naginatajutsu, Hokushin Itto-ryu kenjutsu, Hontai Yoshin-ryu jujutsu, Hozoin-ryu Takada-ha sojutsu, Hyoho Niten Ichi-ryu kenjutsu, Isshin-ryu Kusarigamajutsu, Kage-ryu battojutsu, Kashima Shinden Jikishinkage-ryu kenjutsu, Kashima Shinryu kenjutsu, Kashima Shinto-ryu kenjutsu, Katayama Hoki-ryu iaijutsu, Kogen Itto-ryu kenjutsu, Kurama-ryu kenjutsu, Maniwa Nen-ryu kenjutsu, Mizoguchi-ha Itto-ryu kenjutsu, Mugai-ryu iaijutsu, Muso Jikiden Eishin-ryu iaijutsu, Muso Shinden-ryu iaijutsu, Ono-ha Itto-ryu kenjutsu, Owari Kan-ryu sojutsu, Sekiguchi Shinshin-ryu jujutsu, Shingyoto-ryu kenjutsu, Shinmuso Hayashizaki-ryu battojutsu, Shinto Muso-ryu jojutsu, Shojitsu Kenri Kataichi-ryu battojutsu, Sosuishitsu-ryu jujutsu, Suio-ryu kenjutsu, Takamura-ha Shindo Yoshin-ryu jujutsu, Takenouchi-ryu jujutsu, Tamiya-ryu iaijutsu, Tatsumi-ryu heiho, Tendo-ryu Naginatajutsu, Tenjin Shinyo-ryu jujutsu, Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu heiho, Toda-ha Buko-ryu Naginatajutsu, Toyama-ryu battojutsu, Uchida-ryu tanjojutsu, Yagyu Seigo-ryu battojutsu, Yagyu Shingan-ryu taijutsu, Yagyu Shinkage-ryu hyoho, Yoshin-ryu Naginatajutsu, Tenchu, Rikimaru, Ayame